Diena: 5. oktobris, 2022

Radošais konkurss “Vienlīdzība”Radošais konkurss “Vienlīdzība”

Radošais konkurss “Vienlīdzība” Konkursa mērķis Veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu, izpratni par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, institucionālajā ārpusģimenes aprūpē esošiem vai bijušiem bērniem, viņu ikdienu un