PALDIES NEKAD NEVAR BŪT PAR DAUDZ!

2016./2017.m.g.

***

Paldies Liepājas Katoļu pamatskolas Atbalsta biedrībai par sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi organizēto veselības veicināšanas projektu “Dod pieci veselībai”.

 ***

Priecājamies un sakām sirsnīgu paldies Edītei Rērihai par dāsno ziedojumu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijas iegādei, mīļus pateicības vārdus sūtām Ulrikai Gēcei, Zandai Gūtmanei un Sandrai Norenbergai par ieguldījumu Lasītāju svētku īstenošanā, kā arī pateicamies Ievai Ločmelei un Lāsmai Spāģei par atbalstu “Vecāku žūrijai”.

 Lai dots devējam atdodas ar uzviju!

 Paldies!

 ***

Comments are closed.