Administrācija

Ja jums ir jautājumi vai ierosinājumi, tad lūdzu sazinieties skolvadības sistēmā “E-klase”, e-pastā vai pa tālruni, lai vienotos par tikšanās laiku.

Direktore Elvita Vizule
tālr. +371 29645936
e-pasts: pamatskola@inbox.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Ludmila Šlisere
e-pasts: ludmilashlisere@inbox.lv 

Atbildīgā par kristīgās dzīves organizēšanu Gunita Žabre
e-pasts: gunita.zabre@inbox.lv

Atbildīgā par audzināšanas darbu Anda Karule
e-pasts: alleluja@inbox.lv.

Atbildēt