Administrācija

Ja jums ir jautājumi vai ierosinājumi, tad lūdzu sazinieties skolvadības sistēmā “E-klase”, e-pastā vai pa tālruni, lai vienotos par tikšanās laiku.

  • Skolas direktore Elvita Vizule , tāl. +371 29645936, pamatskola@inbox.lv

  • Atbildīgā par kristīgās dzīves organizēšanu Antra Jakovļeva

  • Direktores vietnieks izglītības jomā Ēriks Bukants

  • Atbildīgā par audzināšanas darbu Anda Karule

     

Atbildēt