Interešu izglītība

♟️ ŠAHA SPĒLES NODARBĪBAS Liepājas Katoļu pamatskolas skolēniem,

pieteikšanās pie trenera BRUNO RANČA, e-pasts brunorancis@gmail.com , tālr. 20330595

🔔 ZVANU SPĒLES ANSAMBLIS “Re – re – mi – la”, Liepājas Katoļu pamatskolas skolēniem,

pieteikšanās pie skolotāja ĒRIKA BUKANTA, e-pasts eriks.bukants@gmail.com 

 

🎤 VOKĀLAIS ANSAMBLIS “Tikai tā!”, Liepājas Katoļu pamatskolas skolēniem, 

trešdienās pl. 14.00, ceturtdienās pl. 8.00, pieteikšanās pie skolotājas ANDAS KARULES e-pasts alleluja@inbox.lv 

🎶 KORIS, 1.-3. klašu skolēniem trešdienās pl. 8.00, piektdienās pl. 8.00

             4.-9. klašu skolēniem pirmdienās pl. 8.00, otrdienās pl. 8.00

Pieteikšanās pie skolotājas ANDAS KARULES e-pasts alleluja@inbox.lv