Baznīcas Liturģiskais kalendārs

LITURĢISKAIS KALENDĀRS

12269067_1147278835290137_508961369_o

LITURĢISKĀ GADA SĀKUMS – ADVENTA 1. SVĒTDIENA

ADVENTA LAIKS

 •  Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētki (8. decembris) – obligātas svinības
 • JĒZUS KRISTUS DZIMŠANA (25. decembris) – obligātas svinības
 • ZIEMASSVĒTKU LAIKS
 • Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes – svētki (1. janvāris) – obligātas svinības
 • Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena (6. janvāris) – obligātas svinības
 • Jēzus Kristus kristīšana (11. janvāris)
 • PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
 • Lūgšanu oktāva par kristiešu vienotību (18.-25. janvāris)
 • Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena (2. februāris)

LIELĀ GAVĒŅA SĀKUMS – PELNU TREŠDIENA

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

 • Sv. Jāzepa svētki (19. marts) – obligātas svinības
 • Kunga pasludināšanas svētki (25. marts)
 • Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena
 • LIELĀ NEDĒĻA
 • TRĪS SVĒTĀS DIENAS (Lielajā Piektdienā – obligātas svinības)
 • JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA – obligātas svinības
 • LIELDIENU LAIKS
 • Jēzus Kristus Debeskāpšanas diena – obligātas svinības

VASARSVĒTKI (SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA) – obligātas svinības

PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS

 • Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki – obligātas svinības
 • Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana (24. jūnijs)
 • Vissvētākās Jēzus Sirds svētki
 • Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki (29. jūnijs) – obligātas svinības
 • Sv. Meinarda – Latvijas apustuļa – svētki (14. augusts)
 • Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs (15. augusts) – obligātas svinības
 • Visu svēto svētki (1. novembris) – obligātas svinības
 • Visu ticīgo mirušo piemiņas diena (2. novembris)
 • Kristus Karaļa svētki (svētdiena pims 1. Adventa)

Obligāti svinamas dienas, kad jāpiedalās Svētajā Misē, ir arī visas gada svētdienas.

Pārpbublicēts no http://katolis.lv/liturgija/liturgiskais-kalendars.html