Individuālā darba stundas

INDIVIDUĀLĀ DARBA STUNDAS

IEVĒROSIM!

  1. Individuālā darba stundas paredzētas, lai mācītos un gatavotos pārbaudes darbiem.
  2. Mācību dienas laikā jāpiesakās skolotājam, ka jums nepieciešama individuālā darba stunda, lai skolotājs neieplānotu citus darbus.
  3. Individuālā darba stundā iespējams arī uzrakstīt pārbaudes darbus, ja skolēns slimojis un nav bijis stundā.
  4. Skolēnam, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju, ir tiesības pārrakstīt un uzlabot vērtējumu pārbaudes darbā, bet ne vairāk kā pusei no plānotajiem pārbaudes darbiem.