Kontakti

Liepājas Katoļu Pamatskola

Adrese: Liepāja, Raiņa iela 5
Telefons: +371 63427160
Mobilais: +371 29645936
E-pasts: pamatskola@inbox.lv

Skolas rekvizīti

PELDU IELA 17, LIEPĀJA, LV 3401,
REĢ.NR. 90001293456
AS SWEDBANK
KODS HABALV22
KONTA NR. LV52HABA0551043545000

Sazinieties ar Mums