Grāmatu lasīšana kā organiska, jēgpilna un sistēmiska mācību procesa sastāvdaļa.
 Liepājas Katoļu pamatskolas pieredze

Leave a Reply