Lasīšanas darbs mūsu skolā

Grāmatu lasīšana kā organiska, jēgpilna un sistēmiska mācību procesa sastāvdaļa.
 Liepājas Katoļu pamatskolas pieredze

Atbildēt