Metodiskais darbs

Metodiskais darbs

Augusts

25.08.2016. – Liepājas pilsētas skolotāju metodiskā diena

30.08.2016. – Pedagoģiskās padomes sēde

Septembris

27.09.2016. – Skolas metodisko komisiju sanāksme

(piedalās skolas psihologs, speciālais pedagogs, skolas medmāsa, bibliotekāre)

Oktobris

11.10.2016. – Pedagogu radošo darba grupu sanāksme

27.10.2016. – Metodiskā diena skolā

Novembris

01.11.2016. – Pedagoģiskās padomes sēde

29.11.2016. – Visu metodisko komisiju sanāksme

Janvāris

10.01.2017. – Pedagoģiskās padomes sēde

31.01.2017. – Visu metodisko komisiju sanāksme

 Februāris

07.02.2017. – Pedagoģiskās padomes sēde

28.02.2017. – Pedagogu radošo darba grupu sanāksme

Marts

14.03.2017. – Metodiskā diena skolā

28.03.2017. – Pedagogu radošo darba grupu sanāksme

Aprīlis

11.04.2017. – Pedagogu radošo darba grupu sanāksme

25.04.2017. – Visu metodisko komisiju sanāksme

Maijs

09.05.2017. – Pedagoģiskās padomes sēde

16.05.2017. – Pedagogu radošo darba grupu sanāksme

Jūnijs

07.06.2017. – Pedagoģiskās padomes sēde

Sanāksmju un sēžu tēmas skatīt savā skolas pedagoga darba kalendārā 2016./2017.m.g.