Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa

Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa

Gan pēc publikācijas žurnālā „Ieva” un citos masu medijos, gan pēc sasniegumiem OECD valstu starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā mēs sevi visā valstī esam pieteikuši kā aktīvi un kompetenti lasītāji. Visi labie darbi mums sokas, jo lasītprieka veicināšanā iesaistās gan skolotāji, gan vecāki. Arī paši skolēni labprāt draudzējas ar grāmatām. Par aktīvo dalību Bērnu/Jauniešu žūrijā četru gadu garumā Latvijas Nacionālā bibliotēka šogad mūs atalgo ar grāmatu kolekciju. Pateicības vārdus veltām visiem, kas iesaistījušies Bērnu/Jauniešu žūrijā, bet lielāko paldies sakām visčaklākajām lasītājām, kas turpmāk kļūs par lasīšanas veicināšanas programmas vēstniecēm mūsu Liepājas Katoļu pamatskolā:

Agnesei Auziņai,

Beātei Auziņai,

Danielai Elizabetei Karlsonei,

Inesei Eizabetei Kļaviņai,

Katrīnai Ancei Fromanei,

Līvai Freimanei.

Latvijā par „Bērnu/Jauniešu žūrijas” atbalsta projekta „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” vēstniekiem piekrituši būt tādas atpazīstamas personības kā Evelīna Strazdiņa, Andris Sējāns, Una Gavare, Inese Zandere, Sarmīte Ēlerte, Ilze Dobele, Aurēlija Anužīte – Lauciņa, Lauris Aleksejevs, Ingus Ulmanis, Daina Jāņkalne u.c.

Arī šajā mācību gadā ceram, ka Bērnu/Jauniešu žūrijā startēs un pietiks spēka finišēt visiem dalībniekiem. Lai jums jauks ceļojums grāmatu pasaulē!

Pateicoties labvēļiem, arī bibliotēkas krājums ir papildināts ar noderīgu lasāmvielu. Par nesavtīgu atbalstu un ieinteresētību mīļu paldies sakām:

Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzei,

Liepājas Katoļu pamatskolas 6. klasei,

Liepājas Universitātes pasniedzējai Sofijai Bauerei,

Auziņu ģimenei,

Binderu ģimenei,

Ēlertu ģimenei,

Gabaliņu ģimenei,

Laivenieku ģimenei,

Sesku ģimenei

un visiem, visiem, kas mūs atbalsta ar labām domām un padomu!

Lasīsim, sapņosim, domāsim un darīsim, lai bibliotēka kļūtu par TUVĀKO vietu skolā!