Pedagogi

SERGEJS IVANOVS

 • Amats: direktors
 • e-pasts: pamatskola@inbox.lv
 • tālrunis: +371 29645936

ELVITA V.

 • Izglītība: Pamatskolas skolotāja un logopēda kvalifikācija, ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā
 • Skolā strādā no 2006. gada
 • Amats: direktores vietniece izglītības jomā
 • e-pasts: elvitavizule@inbox.lv

 

 

 

 

 

ANTRA Z.

 • Izglītība: Latviešu valodas un literatūras skolotāja, ieguvusi maģistra grādu filoloģijā
 • Skolā strādā no 2000. gada
 • Māca latviešu valodu un literatūru pamatskolā
  • Amats: direktores vietniece izglītības jomā
 • e-pasts: antra_zomerfelde@inbox.lv

 

 

 

 

 

ALINA G.

 • Izglītība: profesionālais maģistra grāds izglītībā un matemātikas skolotāja profesionālā kvalifikācija, 2010. gadā aizstāvēja maģistra darbu “Praktiskie uzdevumi pamatskolas matemātikas kursā”.
 • Skolā strādā no 2001. gada
 • Māca matemātiku un fiziku pamatskolā
 • e-pasts: alinagindra@inbox.lv

 

 

 

 

ANDA K.

 • Izglītība: sākumskolas skolotāja kvalifikācija, mūzikas skolotāja
 • Skolā strādā no 2004. gada
 • Māca mūziku sākumskolā un pamatskolā, sākumskolas skolotāja
 • e-pasts: alleluja@inbox.lv

 

 

 

 

BAIBA L.

 • Izglītība: sporta skolotāja, ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā
 • Skolā strādā no 2001. gada
 • Māca sportu sākumskolā un pamatskolā
 • e-pasts: hitta@inbox.lv

 

 

 

 

 

DINA R.

 • Izglītība: Pamatskolas skolotāja kvalifikācija, informātikas skolotāja
 • Skolā strādā no 2003. gada
 • Māca informātiku / datoriku pamatskolā
 • e-pasts: skdina@inbox.lv

 

 

 

 

LIENE M.

Liene web-001

 • Izglītība: lietišķās mākslas un dizaina skolotāja kvalifikācija, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
 • Skolā strādā no 2007. gada
 • Māca vizuālo mākslu 1. – 4. klasei, mājturību un tehnoloģijas pamatskolā (meitenēm)
 • e-pasts: magda_leena@inbox.lv

 

 

 

 

LUDMILA Š.

 • Izglītība: sākumskolas skolotāja kvalifikācija, krievu valodas skolotāja pamatskolā, ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā
 • Skolā strādā no 1997. gada
 • Māca krievu valodu pamatskolā, sākumskolas skolotāja
 • e-pasts: ludmilashlisere@inbox.lv

 

 

 

 

MADARA F.

 • Izglītība: sākumskolas skolotāja un pamatizglītības bioloģijas skolotāja kvalifikācija, ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā
 • Skolā strādā no 2005. gada
 • Māca dabaszinības un bioloģiju sākumskolā un pamatskolā
 • e-pasts: Madara_fromane@inbox.lv

 

 

 

 

NELDA L.

 • Izglītība: pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, angļu valodas skolotāja, ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā
 • Skolā strādā no 1997. gada
 • Māca angļu valodu sākumskolā, sākumskolas skolotāja
 • e-pasts: neldal@gmail.com

 

 

 

 

RAIMONDA G.

 • Izglītība: latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, ieguvusi bakalaura grādu filoloģijā un izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā
 • Skolā strādā no 2006. gada
 • Māca latviešu valodu un literatūru pamatskolā, skolas bibliotekāre
 • e-pasts: raimonda.gaushe@inbox.lv

 

 

 

 

 

SARMĪTE G.

 • Izglītība: pamatskolas skolotāja kvalifikācija (tiesības mācīt 1. – 4. klasē), ieguvusi izglītības zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā
 • Skolā strādā no 1999. gada
 • Māca – sākumskolas skolotāja
 • e-pasts: sarmitegertnere@inbox.lv

 

 

 

 

ĒRIKS B.

 • Izglītība: Liepājas Universitātes studiju programmas “Skolotājs”
 • Skolā strādā no 2010. gada
 • Māca zvanu spēli un mūziku
 • e-pasts: eriks.bukants@gmail.com

 

 

 

 

 

ĀRIJS O.

 • Izglītība: vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja kvalifikācija, iegūts maģistra grāds pedagoģijā
 • Skolā strādā no 2012. gada
 • Māca Latvijas vēsturi un Pasaules vēsturi, sociālās zinības
 • e-pasts: Arijs.orlovskis@liepu.lv

 

SANTA Ķ.

santa web

 • Izglītība: sākumskolas skolotāja un pamatizglītības ģeogrāfijas skolotāja, iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā
 • Skolā strādā no 2015. gada
 • Māca ģeogrāfiju
 • e-pasts: santadze@yahoo.de

 

 

 

 

ANTRA J.

antra web

 • Izglītība: latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, ieguvusi ētikas un kristīgās mācības skolotāja kvalifikāciju
 • Skolā strādā no 2015. gada
 • Māca latviešu valodu un literatūru, kristīgo mācību
 • e-pasts: antrajak@gmail.com

 

 

ILUTA B.

iluta beberekarkle

 • Izglītība: dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā, vidējās izglītības ķīmijas skolotāja kvalifikācija
 • Skolā strādā no 2014. gada
 • Māca ķīmiju 8. un 9. klasē
 • e-pasts: ilutabk@inbox.lv

 

 

 

 

 

MADARA V.

Madara Venskevica-1

 • Izglītība: augstākā izglītība, angļu valodas un vācu valodas skolotāja
 • Skolā strādā no 2014. gada
 • Māca angļu valodu
 • e-pasts: skeitushka@inbox.lv

 

 

 

 

 

MARGARITA PĒRKONE

 • Izglītība: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pamatizglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija. Tiesības mācīt 1.-4.klasē un krievu valodu pamatskolā.
 • Skolā strādā no 2017. gada
 • Māca krievu valodu pamatskolā, sākumskolas skolotāja
 • e-pasts: