Skolotājiem

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotāja.
Ja skola ir lukturis,
Kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju dzēriens,
Kas dod spēku,
Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris.
Ja skola ir templis,
Kas sniedz mieru,
Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotāja.