Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem:

  • latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;

  • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem:

  • latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;

  • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;

  • dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

  • latviešu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;
  • matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2. jūnijā;
  • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā.

 

Informācijai: https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2021-2022-macibu-gada