Zaļā skola

Mācību projekta īstenošanas vietas

 • 2007./ 2008. mācību gads – Rucava
 • 2008./ 2009. mācību gads – Vaiņode
 • 2009./ 2010.  mācību gads – Pāvilosta
 • 2010./ 2011. mācību gads – Virga
 • 2011./ 2012.  mācību gads – Dinsdurbe “Pastaiga mākoņos”
 • 2012./ 2013. mācību gads – Liepāja
 • 2013./ 2014. mācību gads – Jūrmalciems, Rude
 • 2014./ 2015. mācību gads – 5. kl. – Kalētos, 6.-8.kl – Grobiņa
 • 2015./ 2016. mācību gads – Kazdanga
 • 2016./ 2017. mācību gads – Alsunga
 • 2017./ 2018. mācību gads – Kalēti
 • 2018./ 2019. mācību gads – Bernāti
 • 2019./ 2020. mācību gads – COVID – 19, attālinātās mācības
 • 2020./ 2021. mācību gads –