Transporta mēnešbiļete

Par nepieciešamo transporta mēnešbiļeti informēt skolas dežurantu līdz katra mēneša 24. datumam un veikt nepieciešamo iemaksu.

❗ Ja 24. datums iekrīt brīvdienā, tad to pieteikt un veikt iemaksu iepriekšējā darba dienā.

 

Informācijai: Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā