BURZIŅI bibliotēkā

A.Milnam – 130 /20.01.2012/ – foto skatīt ŠEIT
http://www.katolupamatskola.lv/a-milnam-130-20-01/ 

Lasītāju svētki /2012. gada maijs/ – foto skatīt ŠEIT
http://www.katolupamatskola.lv/lasitaju-svetki/