Interešu izglītība

🎶 KORIS

  • 1.-3. klašu skolēniem
    • trešdienās pl. 8.00
    • piektdienās pl. 8.00
  • 4.-9. klašu skolēniem
    • pirmdienās pl. 8.00
    • otrdienās pl. 8.00

 

pieteikšanās pie skolotāja ĒRIKA BUKANTA,

e-pasts eriks.bukants@gmail.com

🔔 ZVANU SPĒLES ANSAMBLIS “Re – re – mi – la”

Liepājas Katoļu pamatskolas skolēniem,

pieteikšanās pie skolotāja ĒRIKA BUKANTA,

e-pasts eriks.bukants@gmail.com