Baznīcas Liturģiskais kalendārs

 • ADVENTA LAIKS
  • Adventa 1. svētdiena – Liturģiskā gada sākums
  • 8. decembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana, obligātas svinības
 • ZIEMASSVĒTKU LAIKS
  • 25. decembris – JĒZUS KRISTUS DZIMŠANA, obligātas svinības
  • Svētās Ģimenes svētki
  • 1. janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes – svētki, obligātas svinības
  • 6. janvāris – Kunga parādīšanās svētki jeb Triju Ķēniņu diena, obligātas svinības
  • Jēzus Kristus kristīšana
 • PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
  • 18.-25. janvāris – Lūgšanu oktāva par kristiešu vienotību
  • 25. janvāris – Sv. apustuļa Pāvila atgriešanās
  • 2. februāris – Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena
  • 22. februāris – Sv. apustuļa Pētera katedra
 • LIELĀ GAVĒŅA LAIKS
  • Pelnu trešdiena – Lielā gavēņa sākums
  • 19. marts – Sv. Jāzepa svētki, obligātas svinības
  • 25. marts – Kunga pasludināšana
  • Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena
  • Lielā nedēļa
  • Trīs svētās dienas (Lielajā Piektdienā – obligātas svinības)
 • LIELDIENU LAIKS
  • JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS, obligātas svinības
  • Jēzus Kristus Debeskāpšanas diena, obligātas svinības
 • VASARSVĒTKI (Svētā Gara nosūtīšana), obligātas svinības
 • PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
  • Vissvētākās Jaunavas Marijas – Baznīcas mātes – svētki
  • Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Augstais un mūžīgais priesteris
  • Svētās Trīsvienības svētki
  • 31. maijs – Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas svētki
  • Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligātas svinības
  • 24. jūnijs – Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana
  • Vissvētākās Jēzus Sirds svētki
  • 29. jūnijs – Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki, obligātas svinības
  • Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
  • 6. augusts – Kunga pārveidošanās svētki
  • 14. augusts – Sv. Meinarda – Latvijas apustuļa – svētki
  • 15. augusts – Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, obligātas svinības
  • 8. septembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana
  • 14. septembris – Svētā Krusta pagodināšanas svētki
  • 1. novembris – Visu svēto diena, obligātas svinības
  • 2. novembris – Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
  • 9. novembris – Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena
  • Kristus Karaļa svētki

 

Svētku datumu kalendārs 2020.-2024. gadam

Pārpublicēts no https://katolis.lv/liturgiskais-kalendars/