Individuālā darba stundas

 

IEVĒROSIM!

  • Individuālā darba stundas paredzētas, lai mācītos un gatavotos pārbaudes darbiem.
  • Mācību dienas laikā jāpiesakās skolotājam, ka jums nepieciešama individuālā darba stunda, lai skolotājs neieplānotu citus darbus.
  • Individuālā darba stundā iespējams arī uzrakstīt pārbaudes darbus, ja skolēns slimojis un nav bijis stundā.
  • Skolēnam, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju, ir tiesības pārrakstīt un uzlabot vērtējumu pārbaudes darbā, bet ne vairāk kā pusei no plānotajiem pārbaudes darbiem.