Liepājas diecēze

Teritorija: Liepājas diecēze ietver Kurzemi, un tās teritorija ir 13 210 km2.

Bīskaps: Liepājas bīskaps Viktors Stulpins.12200594_1136177479733606_1202976046_n

Liepājas diecēzes mājas lapa: www.katedrale.lv

V_Stulpins_gerbonis

 

 

 

 

 

Romas katoļu draudzes un misijas punkti (39):

Aizputes, Alsungas, Bārtas, Brocēnu, Dundagas, Engures, Ezeres, Gramzdas, Grobiņas, Gudenieku, Jūrkalnes, Kabiles, Kalētu, Kalnu, Kandavas, Kolkas, Kuldīgas, Laucienes, Lēnu, Liepājas Māras, Liepājas Sv. Dominika, Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles, Liepājas Sv. Meinarda, Lutriņu, Mērsraga, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Saldus, Silaiņu, Skrundas, Šķēdes, Talsu, Ugāles, Vaiņodes, Vecpils, Ventspils Sv. Laurencija, Ventspils Sv. Kursta, Zirņu.

Garīgo pakalpojumu statistika: 2014. gadā Liepājas diecēzē bija 232 kristības, 60 laulības un 134 apbedīšanas. Pirmo komūniju saņēma 93 cilvēki, un kopumā tika izdalītas 82 303 hostijas. Tāpat 25 cilvēki saņēma iestiprināšanas sakramentu. 2013. gadā Liepājas diecēzē bija 295 kristības, 54 laulības un 150 apbedīšanas gadījumi. Pirmo komūniju saņēma 74 cilvēki, un kopumā tika izdalītas 82 164 hostijas. Tāpat 25 cilvēki saņēma iestiprināšanas sakramentu.

Svētki

Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles draudzei īpaši ir sv. Jāzepa svētki 19. martā, kas ir draudzes debesu aizbildņa svētki.

Diecēzes vēsture

Liepājas diecēzi izveidoja 1937. gadā. Liepājas diecēzē ietilpa Kurzeme un Zemgale. Tai pat laikā Rīgas arhibīskapija tika paaugstināta par Baznīcas provinci – Metropoliju. Par metropolītu tika iecelts Rīgas arhibīskaps Antonijs Springovičs, bet par Liepājas diecēzes pirmo bīskapu – Ludzas dekāns Antonijs Urbšs. 1944. gadā Liepājas bīskapu A. Urbšu izveda uz Vāciju, un Liepājas kūrijas kanclers Julijans Vaivods kļuva par Liepājas diecēzes pārvaldītāju.

  • 1947. gadā par bīskapu un Liepājas diecēzes Rīgas apustulisko administratoru kļuva Garīgā semināra rektors Pēteris Strods.
  • 1948. gadā nomira metropolīts Antonijs Springovičs, un faktiski beidza pastāvēt Rīgas Metropolija kā Baznīcas province. Turpmāk abas – Rīgas arhidiecēzi un Liepājas diecēzi – pārvaldīja viens pāvesta iecelts apustuliskais administrators.
  • 1949. gadā tika atjaunota Rīgas Metropolija un līdz ar to Liepājas diecēzei un Rīgas arhidiecēzei bija atkal katrai savs bīskaps. Par Liepājas diecēzes bīskapu tika iecelts bīskaps Jānis Bulis.
  • 1950. gadā no Liepājas diecēzes atdalīja Zemgales apgabalu, un tika izveidota Jelgavas diecēze, bet 1996. gadā bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis stājās Liepājas diecēzes bīskapa amatā.
  • 1951. gadā Liepājas diecēzes koadjutorbīskaps Vilhelms Lapelis pēc bīskapa A. A. Brumaņa aiziešanas pensijā kļuva par Liepājas diecēzes bīskapu.
  • 1952. gadā V. Lapelis atteicās no Liepājas diecēzes bīskapa amata pienākumu pildīšanas, un par Liepājas diecēzes apustulisko administratoru tika iecelts Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis. 2013. gada 7. septembrī par jauno Liepājas diecēzes bīskapu tika iecelts Viktors Stulpins.

Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle

Dievnama tagadējā vietā agrāk atradusies neliela katoļu draudzes baznīca, kas iesvētīta 1762. gada 28. jūlijā. Ar laiku katoļu draudze Liepājā kļuva lielāka un radās nepieciešamība pēc plašākām telpām. Draudzei bija grūtības saņemt atļauju jaunas baznīcas būvei, tāpēc 1894. gadā sāka dievnama it kā kapitālo remontu, ko pabeidza 1900. gadā. Apjomīgo, no dzelteniem, tā sauktajiem, Dancigas ķieģeļiem būvēto ēku ar sarežģītu plānojumu projektējis Luiss Melvils. Ķieģeļi, kas izmantoti būvniecībā, katrs atsevišķā iesaiņojumā vesti no ārzemēm. Tie savu līdz šodienai nemainīgo izskatu it kā ieguvuši no krāsām, kam piejauktas olas un medus.

 

Iespēja piedalīties Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles Sv. Misēs attālināti: https://www.youtube.com/channel/UCDOvsX2rbBZjSBGOJtjy7kw