Nedēļas tēmas

SEPTEMBRIS

 • 1. nedēļa – CEĻŠ
 • 2. nedēļa – DZEJA
 • 3. nedēļa – VĀRDS
 • 4. nedēļa – VALODA

OKTOBRIS

 • 1. nedēļa – LAIPNĪBA
 • 2. nedēļa – CIEŅA
 • 3. nedēļa – PIEKLĀJĪBA
 • 4. nedēļa – KĀRTĪBA

NOVEMBRIS

 • 1. nedēļa – PIEMIŅA
 • 2. nedēļa – GODS
 • 3. nedēļa – LEPNUMS
 • 4. nedēļa – DOTĪBAS

DECEMBRIS

 • 1. nedēļa – GAIDĪŠANA
 • 2. nedēļa – PĀRDOMAS
 • 3. nedēļa – DĀVĀTPRIEKS

JANVĀRIS

 • 1. nedēļa – TICĪBA
 • 2. nedēļa – CERĪBA
 • 3. nedēļa – MĪLESTĪBA
 • 4. nedēļa – KRĀSAS

FEBRUĀRIS

 • 1. nedēļa – GAISMA
 • 2. nedēļa – SIRDS
 • 3. nedēļa – VĒRTĪBA
 • 4. nedēļa – ATKLĀJUMS

MARTS

 • 1. nedēļa – MĀJAS
 • 2. nedēļa – ATTEIKŠANĀS
 • 3. nedēļa – DZĪVĪBA

APRĪLIS

 • 1. nedēļa – ATDZIMŠANA
 • 2. nedēļa – DRAUDZĪBA
 • 3. nedēļa – GRIBA
 • 4. nedēļa – DOMA

MAIJS

 • 1. nedēļa – DARBI
 • 2. nedēļa – ĢIMENE
 • 3. nedēļa – PRIEKS
 • 4. nedēļa – SAPŅI
 • 5. nedēļa – PATEICĪBA