Pasaules ūdens diena

Pasaules ūdens diena post thumbnail image

Šogad, tāpat kā katru gadu, visā pasaulē 22.martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Šai dienā ikviens tiek aicināts pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada. Arī Liepājas ūdens ik gadu, pievēršot uzmanību šai tēmai, rīko dažādus pasākumus Pasaules ūdens dienas ietvaros.

Šogad gan klātienē nekāda veida pasākumus nevaram veikt, tāpēc gribējām uzrunāt Skolotājus visās izglītības iestādēs, atcerēties par šo dienu. Kaut attālināti, bet pārrunāt ar skolēniem ūdens nozīmi mūsu dzīvē, pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot skolēnus domāt par ilgtspējīgu nākotni – par tīru, nepiesārņotu vidi, par dabas resursu taupīšanu un cieņu pret tiem.

Jau vairākus gadus SIA “Liepājas ūdens” kopā ar Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju, (https://www.lwwwwa.lv/), Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratoriju https://wrebl.rtu.lv/) un iniciatīvu Ū-vitamīns (https://uvitamins.lv/), dažādos veidos stāsta par dzeramo ūdeni Latvijā. Mērķis ir uzlabot vispārējās sabiedrības zināšanas par dzeramo ūdeni un tā lietošanas paradumiem, kā arī veicināt videi draudzīgu “krāna” ūdens pieejamību un lietošanu.

Šogad, sagaidot Ūdens dienu, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstītā projekta “Ū-vitamīns” ietvaros ir izveidojusi video rullīti “Kur rodas krāna ūdens?”, kas ir kā izglītojošs, vizuāls materiāls par dzeramā ūdens ciklu pilsētā.

Video pieejams šeit:

https://vimeo.com/513770209
https://www.facebook.com/watch/?v=169498341499015

Arī Liepājas pilsētā dzeramais ūdens pie patērētājiem nonāk tieši tādā veidā, kā uzskatāmi parādīts video.

Atbildēt

Related Post