Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Informācija skolotājiem par projektu:

www.pedagogiem.gov.lv