Pētniecība

Pētniecība - skolēnu patstāvīgo mācīšanās prasmju veidošana. Tā rosina skolēnam pašam  domāt, jautāt,  izzināt, meklēt,  izmēģināt, eksperimentēt, radīt, modelēt, plānot, ģenerēt idejas, meklēt argumentus, pierādīt, tā radot jaunas zināšanas.

Pētniecības mērķi mūsu skolā:
 • rosināt skolēnu interesi par kādu no zinātnēm;
 • veicināt jaunu zināšanu, apguvi, prakstiski darbojoties, izzinot un pētot;
 • mācīties sadarbojoties (citam ar citu, ar pedagogu, ar kādu nozares speciālistu);
 • apgūt pašorganizētas mācīšanās prasmes;
 • veidot priekšstatu par atšķirīgām pētniecības metodēm dažādās zinātņu nozarēs;
 • apgūt IKT izmantošanas iespējas un kultūru;
 • gūt priekšstatu par skolēnu pētnieciskā darba  tapšanas soļiem un sagatavoties projekta darba izstrādei vidusskolā.
Kā notiek mācības:
 • mācības notiek nelielās grupās, katrā grupā  6-8 skolēni;
 • grupā darbojas dažādu klašu skolēni ar dažādu pieredzi;
 • trīs mācību gados  skolēniem ir iespēja iedziļināties  trīs dažādās zinātnēs, gūt atšķirīgu pieredzi, kas palīdzēs, izvēloties  mācību programmu nākamajā izglītības pakāpē.
Skolotāja - mentora atbalsts:
 • no skolēna prasa tikai tās pētnieciskā darba izstrādes prasmes, ko skolotājs pats palīdzējis apgūt;
 • precīzs darba plānojums pa soļiem, kas top saziņā ar pašu skolēnu;
 • sagatavots balsta materiāls  darba plānošanai, izstrādei un noformēšanai– pētnieciskā darba dienasgrāmata.
Pētnieciskā darba prezentācija:
 • 1.  priekšaizstāvēšana novembrī
 • 2. priekšaizstāvēšana janvārī
 • darba prezentācija un vērtējums aprīlī.