Radošais konkurss “Vienlīdzība”

Radošais konkurss “Vienlīdzība” post thumbnail image

Radošais konkurss “Vienlīdzība”

Konkursa mērķis

    • Veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu, izpratni par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, institucionālajā ārpusģimenes aprūpē esošiem vai bijušiem bērniem, viņu ikdienu un vēlmi integrēties sabiedrībā.
    • Lai sasniegtu mērķi, radošie darbi primāri tiks publicēti Labklājības ministrijas mājaslapas cilveksnevisdiagnoze.lv sadaļā “Vienlīdzība”, Labklājības ministrijas un šim pasākumam izveidotā profila vienlidziba.lv sociālo tīklu kontos. Publicitātes nolūkos darbi var tikt publicēti arī citās interneta vietnēs.

Atbildēt

Related Post