Rakstīsim glīti!

Līga Lagzdina
Liepājas Universitātes
Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes, studiju programmas logopēdijas 3.kursa studente
Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante

Rakstīsim glīti

Mūsdienās lielu daļu mūsu brīvā laika aizņem ikdienas darbi, un, cenšoties ietaupīt laiku, tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, kas cilvēku savstarpējo sazināšanos padara daudz vieglāku, ātrāku un ērtāku. Piemēram,  telefona zvana vietā mēs izmantojam sms sūtīšanu vai e- pasta vēstuļu rakstīšanu, nepievēršot rokrakstam īpašu vērību kā kādreiz. Tiek rakstīts koncentrēti, neizplūstot garos teikumos, izmantojot dažādus interneta vidē sastopamus saīsinājumus.

Bērniem uzsākot skolas gaitas daudzas lietas jau ir zināmas, bet skolas režīms ir kaut kas jauns, stundās jāprot saorganizēt savas spējas, koncentrēties darbam, jāmācās lasīt, rakstīt. Nereti rakstīšana nepadodas tik raiti, tāpēc šajā rakstā ir apkopoti paņēmieni kā vecākiem palīdzēt saviem bērniem veidot glītu rokrakstu.

Bērna rokas sagatavošanas galvenais uzdevums rakstīt prasmes apgūšanā ir attīstīt rokas muskuļu kustību sistēmu, kustību koordinācijas un regulācijas spējas, ritmiskuma izjūtu.

Sīkās pirkstu muskulatūras attīstībai liela nozīme ir ne tikai bērna rasktīprasmes apguvē, bet arī valodas attīstībā, jo smadzenēs atrodas centri, kuri atbild par valodas, pareizas runas veidošanos.  Jo vairāk tiek attīstīta pirkstu sīkā muskulatūra, jo vairāk attīstās runas centri.

Rokai ir ap trīsdesmit patstāvīgu muskuļu un to kustību sistēma ir saskaņota,  koordinācijas un regulācijas attīstības pakāpe nosaka rakstītprasmes apguves iespējas. Rokas pirkstu muskulatūras, kā arī roku, delnu, pirkstu koordinācijas spējas attīsta arī citu priekšmetu stundās, piemēram, sporta stundā, vizuālajā mākslā, veicot specifiskās darbības. Pirkstiņus var trenēt arī mājās, piemēram, kamoliņu tīšana dažādos virzienos, bērniem tik aktuālo „Lego” kluču likšana, papīra plēšana, griešana, darbs ar mālu, plastilīnu, izveidojot visdažādākās formas un tēlus, sīko priekšmetu šķirošana, piemēram, no baltajām pupiņām izšķirot melnās,  sīku priekšmetu pārbēršana no viena trauciņa uz otru, dažādu aizdaru aiztaisīšana (burku, pogu, rāvējslēdzēju u.c.), kā arī dažādu pirkstiņu rotaļu spēlēšana.

Būtisks aspekts, lai bērnam veidotos skaists rokraksts, rakstot ir jāievēro pareizs burtnīcas novietojums un pildspalvas satvēriens. Pareizs burtnīcas novietojums ir- apakšdelms un burtnīcā rakstāmā rinda veido taisnu lenķi. Rakstot plaukstai jāatrodas gandrīz visa apakšdelma attālumā no galda malas. Ja burtnīcas novietojums uz skolēna galda ir nepareizs, tiek ieņemta nepareiza ķermeņa poza un tādejādi tas var veicināt mugurkaula izliekuma veidošanos.

Pareizi satvert un turēt pildspalvu rakstīšanas laikā nozīmē turēt pildspalvu ar trim pirkstiem: ar vidējo pirkstu un īkšķi satver pildspalvu, rādītājpirksts nesaliekts ir viegli uzlikts uz pildspalvas, pārējie pirksti ir nedaudz saliekti. Pildspalvu satver 2 cm virs lodītes gala. Nedrīkst aizmirst par apgaismojuma pareizu novietošanu uz mācību galda: labrocim tam jābūt kreisajā pusē, kreilim- labajā.

Rakstīšanas vingrinājumu sistēmas būtība (A. Karule, A. Krauce):

  1. pirms atsevišķu burtu rakstīšanas apgūst dažādu līniju un burtu elementu veidus, mācās tos sasaistīt;
  2. bērns mācās rakstīšanas kustības veikt ar pirkstu, nevis apakšdelma locītavām.

Svarīgs ir arī burtu elementa un burtu rakstītmācīšanas plāns:

  1. rakstāmās vienības demonstrējums, komentārs par burta struktūru;
  2. rakstīšana gaisā;
  3. rakstīšana uz bezlīniju papīra;
  4. rakstīšana lineatūrā burtnīcā;
  5. burtu virknes rakstīšana;
  6. burta iesaistīšana zilbēs un vārdos.

Vecāki!

Nesteidzieties!

Pavērojiet bērna rakstīšanas iemaņas, kā bērns tur pildspalvu, kā sēž pie galda.

Veltiet savam bērnam ikdienas 15 minūtes, lai parunātos un apjautātos, kā viņš jūtas, kādi iespaidi skolā, ko jaunu bērns ir iemācījies.

Dažas pirkstiņrotaļas, ko varat spēlēt kopā ar bērniem

  1. Dili, dili, dili din,

Atskan zvaniņš dzin, dzin, dzin! (Skandina iedomātu zvaniņu.)

Pamodina vabolīti, (Saliektus labās rokas pirkstus kustina atdarinot vabolīti.)

Pamodina taurenīti, (Kopā krusteniski saliek abu roku plaukstas kā tauriņa spārnus, kustina.)

Mostas apkārt viss, kas jauks, (Izpleš rokas.)

Mosties, mosties, mīļais draugs. (Sit plaukstas.)

  1. Mazais pirkstiņš gulēt iet, (Kreisās rokas pirksti izstiepti. Sākot ar piekto jeb mazo pirkstu, pa vienam saliec pirkstus dūrē.)

Zeltnesim jau acis ciet,

Garais pirkstiņš gultā – hop!

Rādītājs vēl saka – stop! (Ritmā kustina rādītājpirkstu, tad saliec dūrē.)

Arī īkšķim nenāk miegs –

Netaisa tas acis ciet! (Ar labās rokas rādītājpirkstu “brīdina” īkšķi.)

Izmantotā literatūra.

Ptičkina Ārija. Kā mācīt bērnus lasīt un rakstīt. Liepājas pedagoģiskā augstskola. izd Liepāja, 1995.g. 52 lpp.

Gita Andersone, Āija Ptičkina. Sāksim rakstīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 23 lpp.

Evelīna. Rotaļas ar pirkstiņiem – Skaitāmpanti I [tiešsaiste]: [B. v. : b. i.], 2011.g. 28.marts  [skatīts 2011. g. 29. dec.]. Pieejams: http://evelinalv.posterous.com/rotalas-ar-pirkstiniem-skaitampanti-i .

Konsultanti:

Elvita Vizule, Liepājas Katoļu pamatskolas logopēde.