Skolas aizbildnis – Svētais Jāzeps

Skolas aizbildnis – svētais Jāzeps   

Foto no http://www.katedrale.lv/index.php?id=24032

Svētais Jāzeps bija Jaunavas Marijas līgavainis un Bērna Jēzus audžutēvs. Līdzās Jaunavai Marijai viņš bija pirmais, kas pagodināja Dieva Dēlu. Svētais Jāzeps sargāja un rūpējās par Mariju, kad viņa gaidīja Bērnu un kad laida Viņu pasaulē. Kopā ar Jaunavu Mariju viņš nesa Bērnu Jēzu uz Jeruzalemi, lai veltītu Viņu Dievam. Pēc eņģeļa pavēles Jāzeps ņēma Jēzu un Viņa Māti un bēga uz Ēģipti, lai paglābtu Bērnu no Heroda draudiem. Pēc atgriešanās viņš ar galdnieka darbu gādāja iztiku Svētajai Ģimenei.

Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas – Kristus Mistiskās Miesas – aizstāvi.

Svētku diena – 19. marts.

Liepājas bīskapa Viktora Stulpina aicinājums Svētā Jāzepa gadā –http://www.katedrale.lv/index.php?id=24070