Skolas prezentācija Klaipēdā, 18.04.

Skolas prezentācija Klaipēdā, 18.04.

18. aprīlī, atsaucoties Klaipēdas privātskolas „Universa Via” aicinājumam, piedalījāmies zinātniskajā konferencē „Meklēju. Pētu. Secinu.”, kurā prezentējām mūsu skolu un piedalījāmies starptautiskā projekta darba „Kristietības tendenču daudzveidība Liepājā” aizstāvēšanā.

No Lietuvas atgriezāmies jaunu iespaidu un ideju bagāti un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.