Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

  • latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2023. gada 16. maijā, mutvārdu daļa - 16. - 19. maijā;
  • matemātikā (rakstiski, centralizēti) - 2023. gada 24. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2. jūnijā;
  • starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) - 2023. gada 6. jūnijā.

 

Informācijai: https://likumi.lv/ta/id/330238-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-20222023-macibu-gada