Valsts pārbaudes darbi

Norises laiki 2023./2024. mācību gadā

Pēc MK noteikumi Nr. 314, 2023. gada 20. jūnijā, “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā”

MONITORINGA DARBI  9. klasē

9. klasē  Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs - no 22. līdz 26. aprīlim.

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBI  9. klasē

Centralizētie eksāmeni notiek:

  • Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
  • Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;
  • Matemātikā: 2024. gada 4. jūnijā.

 

  • 9. klases centralizēto eksāmenu rezultāti un elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 2024. gada 20. jūnijā.
  • Lai skolēns iegūtu apliecinājumu, ka eksāmens ir nokārtots, 2023./2024. mācību gadā – 10 % no maksimāli iespējamā vērtējuma.

 

Informācijai: https://www.niid.lv/parbaudes_darbi_visp_2023