Valsts pārbaudes darbi

Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9.klasē

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Centralizētie eksāmeni notiek:

  • angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26. maijā;
  • latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29., 30. maijā, 1. un 2. jūnijā;
  • matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

Informācijai: https://likumi.lv/ta/id/330238-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-20222023-macibu-gada