Projekti, kuros piedalāmies

Liepājas Katoļu pamatskola piedalās šādos projektos:

Ekskursiju projekta konkurss