Atbalsta biedrība

Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrība dibināta 2007. gadā ar sekojošiem mērķiem:

  • sekmēt skolas un ģimenes sadarbību;
  • piesaistīt projektu un ziedojumu līdzekļus skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un attīstīšanai.

Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrības valde

  • Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Sprūds (+371 29856870)
  • Valdes locekļi:
    • vecāku pārstāvji – Inga Laugale, Mārcis Grīnbarts
    • Liepājas Sv.Jāzepa Romas katoļu draudzi pārstāv Antra Jakovļeva
    • Liepājas Katoļu pamatskolas pedagogus pārstāv Elvita Vizule

Savu darbību Liepājas Katoļu pamatskolas Atbalsta biedrība atspoguļo sociālā tīkla “Facebook” domubiedru grupā “Liepājas Katoļu pamatskolas Atbalsta biedrība”, skatīt te – https://www.facebook.com/groups/1696518993961022/?fref=ts

 Aicinām pievienoties visus aktīvos, ieinteresētos un līdzatbildīgos! Veidojam skolu KOPĀ!

Par biedrības biedriem var kļūt skolas audzēkņu vecāki un/vai aizbildņi. Biedrības biedri maksā biedru naudu € 10,- gadā.

Atbalsta biedrības rekvizīti:
LIEPĀJAS KATOĻU PAMATSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA
Juridiskā adrese: Peldu iela 17, Liepāja, Lv 3401
Reģ. Nr. 40008116941
“Swedbank” AS
Kods: HABA LV22
Norēķinu konts: LV06HABA0551017844805