Skolas rekvizīti

LIEPĀJAS KATOĻU PAMATSKOLA

PELDU IELA 17, LIEPĀJA, LV 3401

REĢ.NR. 90001293456

AS SWEDBANK

KODS HABALV22

KONTA NR. LV52HABA0551043545000